Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

1. Budování výzkumného týmu "Nanokrystalické oxidy přechodných kovů"

(Výzkumný program 1 v rámci organizační struktury RCPTM)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumný tým pod vedením Doc. Machaly se zaměřuje na syntézu a aplikace oxidů kovů v medicíně, biochemii a katalýze. V rámci projektu se předpokládá zapojení Dr. Sivuly, se kterým RCPTM v posledních letech intenzivně spolupracuje a se kterým byly společně publikovány významné práce včetně publikace v nejprestižnějším časopise chemického výzkumu J.Am.Chem.Soc. Dr. Sivula přichází ze skupiny prof Grätzela z EPFL v Lausanne, do týmu "Nanokrystalické oxidy kovů". Dr. Grätzel je jedním z nejvýznamnějším a nejcitovanějších vědců současnosti (více jak 60 000 citací) a získané zkušenosti Dr. Sivuly, který působil v pozici Research Group Leader, přispějí k výraznému posílení výzkumných aktivit a vědeckých výstupů RCPTM v oblasti vývoje katalyzátorů pro fotokatalytické štěpení vody. Tímto zapojením dojde k výraznému posílení publikačních i patentových výstupů skupiny. V rámci této klíčové aktivity budou do týmu zabudováni také 2 pracovníci na pozici Junior Researcher, kteří se budou podílet: i) na vývoji nových vysoce účinných katalyzátorů na bázi oxidů železa za využití vybraných metod umožňující účinnou strukturní dopaci vybranými kovy; ii) na vývoji metod charakterizace těchto filmů (konverzní elektronová Mossbauerova spektroskopie) a iii) na vývoji cel, které by využívaly vyvinuté filmy v reálných aplikacích. V rámci klíčové aktivity 1 se očekává také zapojení Dr. Sivuly do dalšího vzdělávání a vedení PhD studentů v rámci týmu. S ohledem na mimořádnou přednáškovou zkušenost Dr. Sivuly (15 zvaných přednášek na světových konferencích a pracovištích) a s ohledem na zkušenost s prací a vedením studentů nejen ve špičkovém evropském týmu (EPFL Lausanne), ale i americkém týmu (University of California, Berkeley) bude Dr. Sivula zapojen také do přednáškových kurzů pro cílové skupiny A a B (přednášky v předmětech Nanomateriály, Vědecká komunikace) a do klíčové aktivity 6 jako jeden z přednášejících v plánovaném semináři "Management vědecké práce" pro všechny cílové skupiny.

Výstup klíčové aktivity:

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička