Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

2. Budování výzkumného týmu "Uhlíkové nanostruktury"

(Výzkumný program 2 v rámci organizační struktury RCPTM)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumný tým RCPTM podílející se na realizaci výzkumného programu 2 pod vedením Doc. Otyepky disponuje unikátním technickým zázemím pro charakterizaci moderních uhlíkových nanostruktur (grafeny, nanotrubičky, fullereny) včetně komplexního parku mikroskopických technik (AFM, SEM, TEM, SPM) a výpočetních klastrů pro chemické modelování těchto nanostruktur. Toto zázemí bude v projektu RCPTM ještě rozšířeno o zcela mimořádné techniky jako jsou superpočítač a cryoHRTEM, které budou jediné svého druhu v ČR. Do řešení výzkumných aktivit jsou v rámci týmu zapojeni nejlepší odborníci české vědy včetně nejcitovanějšího českého vědce Prof. Hobzy. Jednoznačnou slabinou výzkumného týmu je ovšem absence specialistů se zkušeností v oblasti syntézy uhlíkových nanostruktur, kteří by vyvážili špičkové analytické a výpočetní zázemí. V rámci klíčové aktivity se tedy předpokládá zapojení Dr. Georgakilase a Dr. Bourlinose z NCSR Demokritos v Aténách do výzkumného týmu. Oba vědci dlouhodobě spolupracují s pracovníky RCPTM, o čemž svědčí více jak deset společných publikací, a především jsou předními světovými odborníky v syntéze uhlíkových nanostruktur. Jedním z cílů klíčové aktivity 2 je také vybudování týmu mladých odborníků, kteří budou zahraničními experty vyškoleni právě v syntéze uhlíkových nanostruktur (4 úvazky na pozici Junior researcher). Dalším z cílů je proškolení mladého specialisty pro práci s cryoHRTEM mikroskopem jakožto klíčovou analytickou technikou (1 úvazek). S ohledem na zkušenost obou zahraničních expertů s výchovou studentů na zahraničních pracovištích (NCSR Demokritos, Cornell University, University of Trieste) se předpokládá jejich zapojení do výukových aktivit především v magisterském programu Materiálové chemie a do vedení diplomových a doktorských prací. Také v tomto případě se očekává přenesení zkušeností dr. Bourlinose z Cornell University do klíčové aktivity 6 v rámci školení o managmentu vědecké práce.

Výstup klíčové aktivity:

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička