Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

3. Budování výzkumného týmu "Biologicky aktivní sloučeniny a molekulární magnety"

(Výzkumný program 3 v rámci organizační struktury RCPTM)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumný tým pod vedením prof. Trávníčka se zaměřuje na přípravu, charakterizaci a aplikace biologicky aktivních sloučenin a molekulárních magnetů na bázi komplexů přechodných kovů. Tým v současnosti disponuje kvalitním analytickým zázemím včetně monokrystalové strukturní analýzy, řady spektroskopických technik (např. IR, Ramanova, NMR, hmotnostní a Mossbauerova spektroskopie) a magnetických technik (SQUID, Mossbauerova spektroskopie ve vnějším magnetickém poli). Také v oblasti syntézy biologicky aktivních koordinačních sloučenin má tým velmi slušný publikační a patentový výstup. Částečnou slabinou týmu je absence mladých odborníků se zkušeností v oblasti syntézy a charakterizace komplexních sloučenin s význačnými magnetickými vlastnostmi. Tímto mladým odborníkem je právě Ing. Nemec, který přichází ze Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě a přináší s sebou také zkušenosti z laboratoří ve Spojených státech amerických, Německu a Rakousku. V rámci klíčové aktivity se kromě zapojení Ing. Nemce předpokládá také zabudování dalších 2 mladých pracovníků na pozicích Junior researcher, kteří budou školeni a posílí tým v oblasti rentgenostruktuní analýzy a syntézy koordinačních sloučenin na bázi molekulárních magnetů. S ohledem na zkušenost Ing. Nemce s výchovou studentů je jedním s cílů této klíčové aktivity jeho zapojení do vzdělávání studentů ve všech programech a vedení diplomových prací.

Výstup klíčové aktivity:

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička