Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

4. Budování výzkumného týmu "Pokročilé optické a fotopické technologie"

(Výzkumný program 4 v rámci organizační struktury RCPTM)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumný tým pro pokročilé optické a fotonické technologie (vedoucí Prof. Hrabovský) v rámci projektu RCPTM v současnosti disponuje 2 úvazky na pozici senior researcher a 7 úvazky na pozici junior researcher. V rámci klíčové aktivity se předpokládá reintegrace dvou mladých českých vědců do výzkumného týmu poté, co strávili několik let na zahraničních pracovištích. O. Hýbl je absolventem UP v Olomouci a vrací se po přibližně pětiletém pobytu na Friedrich Alexander University, Erlangen, Německo. V rámci týmu se zaměří na netradiční přístupy ke klasickým optickým měřícím metodám, jako např. interferometre v bílém světle, kterým se intenzivně věnoval v době svého zahraničního pobytu. Vzhledem k tomu, že skupina prof. Häuslera v Erlangenu patří k předním evropským pracovištím v oblasti bezkontaktních optických měřících metod, posílí návrat O. Hýbla kontakty s tímto pracovištěm. K. Černý je absolventem MFF UK v Praze a strávil přibližně jeden rok na Univerzitě v Antverpách, Belgie, a absolvoval řadu střednědobých pobytů na DESY, Hamburg, Německo. Jeho hlavní specializací je částicová fyzika a fyzika vysokých energií. Jeho začlenění do týmu povede k významnému posílení schopností skupiny analyzovat data z detektorů kosmického záření v rámci projektu "Pierre Auger Observatory", o účast v jehož "severní" části tým po úspěšném podílu na stavbě "jižní" části v současnosti usiluje. Angažmá K. Černého zároveň posílí vazby týmu na spolupracují pracoviště na MFF UK v Praze a ve FZÚ AV ČR, v.v.i. Spolu s těmito dvěma reintegrovanými vědci se předpokládá posílení týmu o 4 úvazky na pozicích junior researcher. U neintegrovaných vědců se přepokládá plné zapojení do výukových programů v bakalářských, magisterských i doktorských programech, stejně jako vedení diplomových a doktorských prací. S ohledem na mimořádnou zkušenost Dr. Černého s prací ve velkém mezinárodním konsorciu se očekává také jeho participace na klíčové aktivitě 6 v rámci cyklu přednášek "Managment vědecké práce".

Výstup klíčové aktivity:

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička