Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

6. Vzdělávání týmu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, managementu vědecké práce a komercionalizace výsledků výzkumu

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci vzdělávání výzkumných týmů a studentů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, managementu vědecké práce a komercionalizace výsledků výzkumu budou pořádány pravidelné semináře s účasti specialistů se zkušeností s danou tematikou na národní i mezinárodní úrovni. S ohledem na klíčové poslání RCPTM, tj. Regionálního centra s dominantní orientací na transfer výsledků do průmyslové praxe, představují výše uvedená témata nezbytnou součást vzdělávání všech pracovníků RCPTM včetně nových členů okolo zahraničních odborníků:

Ochrana duševního vlastnictví (3x během trvání projektu) - Semináře v oblasti ochrany duševního vlastnictví v prvním roce trvání projektu budou směřovat k cílovým skupinám B-D a budou zaměřeny i) na mezinárodní a národní patenty a licenční politiku včetně zkušeností z jiných zemí a univerzit; ii) na certifikované postupy a metodiky

Managament vědecké práce (3x během trvání projektu) - Semináře budou směřovat ke všem cílovým skupinám (A-D) s ohledem na nutnost vzdělávání všech členů RCPTM i studentů v oblasti týmové vědecké práce včetně etických pravidel, grantové a publikační politiky včetně zkušeností ze zahraniční. Komercionalizace výsledků výzkumu (3x během trvání projektu) - semináře budou směřovat ke všem cílovým skupinám s cílem vzdělávání v oblasti forem transferu výsledků výzkumu do praxe včetně zkušeností ze zahraničí a možností fungování spin off firem.

Výstup klíčové aktivity:

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička