Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Vznik RCPTM zakotvil na UP a v regionu pracoviště zaměřené na vzdělávání a výzkum v oblasti nanotechnologií a optiky se silnými vazbami zejména na průmysl. Budování nadstandardního týmu v rámci RCPTM poskytne tomuto pracovišti možnost posílit již existující kvalitní výstupy, které doposud pracovníci centra v rámci vzdělávání a výzkumu v daných oblastech dosáhli. Mimořádně perspektivní vědecká tematika a nová moderní infrastruktura představují velký potenciál pro využití kvalitním týmem pracovníků. Budování nadstandardního týmu pracovníků však vždy naráželo na ekonomické či administrativní bariéry spojené se zapojením zahraničních odborníků nebo odchovanců, kteří by přenesli své zkušenosti ze špičkových zahraničních laboratoří do jednotlivých týmů RCPTM. Díky projektu je však možné tyto odborníky, se kterými dlouhodobě RCPTM úspěšně spolupracuje, přímo zapojit do každodenní vědecké práce RCPTM. Cílová skupina studentů a mladých vědců má nedostatek zkušeností z mezinárodní interakce a získávání znalostí od zahraničních odborníků. Jejich zapojení do výzkumných aktivit pod vedením zahraničních pracovníků by mělo umožnit vytvoření internacionálního prostředí, které je běžné v předních evropských laboratořích. Trénink práce v týmu a vědecké komunikace mladým pracovníkům také výrazně usnadní jejich budoucí stáže v zahraničí. Předkládaný projekt podpoří akvizici čtyř špičkových zahraničních odborníků v oblasti nanotechnologií a reintegraci dvou mladých českých výzkumníků v oblasti optického výzkumu po jejich angažmá v zahraničí. Zahraniční pracovníci, kteří se zapojí do výzkumných aktivit RCPTM s sebou přináší vědecké zkušenosti z laboratoří (Cornell University, University of Trieste, University of California, Berkeley, EPFL Lausanne), které dlouhodobě patří mezi nejcitovanější a nejúspěšnější vědecká pracoviště na světě.

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička