Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Rizika projektu

Projekt mohou ohrozit následující rizika:

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

Hlavním rizikem ohrožujícím realizovatelnost projektu je případný malý zájem ze strany zahraničních odborníků o účast na řešení projektu, případně atraktivnější nabídky z jiných zahraničních pracovišť. Riziku malého zájmu zahraničních odborníků v projektu však řešitelský kolektiv čelí dlouhodobým osobním kontaktem a vysoce úspěšnou spoluprací podpořenou řadou společných publikací. Odborníci, se kterými se v projektu počítá (A. Bourllinos, K. Sivula, V Georgakilas, I. Nemec), přestože přichází z předních světových pracovišť, jasně deklarovali svůj souhlas se zapojením do projektu včetně podmínek. V případě odborníků z Řecka (A. Bourlinos, V. Georgakilas) je jejich ochota k zapojení do RCPTM, kromě dlouhodobých odborných vazeb, spojena se stávající ekonomickou situací v Řecku a skutečností, že v roce 2010 jim končí úvazek na NCSR Demokritos v Aténách. Ing. Nemec je na základě dosavadní úspěšné spolupráce rozhodnut po skončení PhD studia (podzim 2010) nastoupit do vědeckého týmu RCPTM. Dr. Sivákovi v roce 2010 taktéž vyprší kontrakt na EPFL v Lausanne. 2 reintegrovaní pracovníci jsou jednoznačně motivováni dlouhodobou perspektivou v RCPTM a sociálními vazbami k regionu.

Nedostatečný zájem ze strany studentů a junior researcher je eliminován skutečností, že v řadách pracovníků RCPTM na pozicích Senior Researcher působí všichni hlavní garanti většiny studijních programů v oborech fyzika a chemie a také skutečností, že RCPTM je jedním ze dvou nejvýznamnějších vědeckých pracovišť PřF UP, která uspěla v projektech VaVpI.

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička