Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Vnitřní postupy řízení a organizace

Vnitřní postupy řízení, organizace a kompetence budou nastaveny následujícím způsobem:

Garant projektu (Doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., generální ředitel RCPTM) - zodpovědný za organizaci, řízení, ekonomické vedení a dodržování plnění časového harmonogramu projektu. V jeho kompetenci je návrh kontrolních dnů, na nichž bude realizační tým hodnotit plnění jednotlivých etap projektu. Očekává se konání 4 kontrolních dnů/rok. Během doby trvání projektu bude v interakci s jednotlivými vedoucími pracovních týmů stanovovat priority dalšího možného směru spolupráce a vývoje daných témat. Bude kontrolovat zapojení zahraničních (reintegrovaných) odborníků do pracovních skupin.

Členové realizačního týmu - vedoucí 4 pracovních týmů RCPTM - Doc. M. Otyepka, Prof. Z. Trávníček, Doc. M. Hrabovský a Doc. L. Machala - zodpovědni za zapojení zahraničních (reintegrovaných) vědců do činnosti týmu a vybudování dostatečného zázemí pro další rozvoj jejich vědecké práce včetně návrhu pracovníků na pozicí Junior Researcher, kteří se do vědeckých aktivit zahraničních odborníků zapojí.

Manager projektu (Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.) bude zodpovědný za přípravu podkladů pro monitorovací zprávy, koordinaci spolupráce mezi výzkumným týmem RCPTM a projektovým servisem UP, za administraci všech aktivit spojených se začleněním zahraničních a reintegrovaných vědců do týmů RCPTM. Dále bude zodpovědný za realizaci klíčových aktivit 5 (zahraniční cesty, stáže) a 6 (školení, workshopy) včetně zapojení studentů do projektu.

Projektový servis Univerzity Palackého bude zajišťovat dohledový management projektu. Projektový servis UP má zkušenosti s řízením velké řady projektů podpořených Evropským sociálním fondem. Bude zajišťovat dohled nad finanční stránkou projektu, hlídat čerpání rozpočtu projektu, tak aby bylo v souladu s pravidly pro čerpání dle příručky pro příjemce OP VK. Pravidelně bude dohlížet na plnění monitorovacích indikátorů projektu a dodržování povinné publicity.

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička